ad


ad
limina loc. adj. (mots lat. "au seuil", dans ad limina apostolorum "au seuil (des tombes) des apôtres") рел. в съчет. visite ad посещение, което католическите епископи трябва да правят веднъж на пет години до Ватикана, за да дадат отчет за дейността си.

Dictionnaire français-bulgare. 2014.